Skip links

AC luxatie volwassenen

Trauma mechanisme
Val op schouder waarbij directe kracht op het acromion inwerkt. Als dan geen fractuur optreedt ontstaat een distorsie van het AC-gewricht met rupturen van de bandstructuren en aangehechte spieren. 

Kliniek
– Pijn
– Zwelling
– Pianotoetsfenomeen
– Zichtbare deformiteit schouder
– Heffen arm boven 90 graden zeer pijnlijk.


Diagnostiek
X-schouder/clavicula in AP en/of 15 graden craniaalwaartse richting. 
Bij twijfel evt. bilateraal.
Belaste foto 
wordt niet meer geadviseerd. 


Indeling volgens Tossy en Rockwood I-III aangevuld met Rockwood IV-VI
Verrekking acromio-claviculaire ligament, coraco-claviculaire gewricht intact. Geen verplaatsing.
II Ruptuur acromio-claviculaire ligament. Verrekking coraco-claviculaire ligament. Subluxatie naar boven van 0.5 tot 1.0 cm.
III Ruptuur acromio-claviculaire ligament. Ruptuur coraco-claviculaire ligament. Luxatie naar boven 1.5 tot 2.5 cm. Duidelijk pianotoetsfenomeen.
IV Ruptuur acromio-claviculaire ligament. Ruptuur coraco-claviculaire ligament. Dorsale luxatie kan blijven steken in m. trapezius. Veel pijn!
V Beide ligamenten gescheurd. Afscheuring aanhechtingen m. trapezius en/of m. deltoïdeus. Luxatie naar boven meer dan 2.5 cm.
VI Beide ligamenten gescheurd. Afscheuring vspieren. Luxatie naar beneden tot posterior  pezen van dem. coracobrachialis. Zeldzaam!


Behandeling

Type I – II    Conservatief
– Mitella– Adequate pijnstilling
– Poliklinische revisie na 1 week; Functie controle en oefeninstructies. Onbelast mobiliseren
– 6-12 weken geen zwaar werk of contactsport

Type III – IV   i.o.m. chirurg
Conservatief (zie boven) of operatief 

Type V – VI   Operatief 

Complicaties
Artrose, chronische subluxatie en instabiliteit, secundaire rotatorcuff letsel.Tossy II