Skip links

Protocol Friesland

Het tuchtcollege kent geen verschil tussen richtlijnen en protocollen.

Voor de inhoud van deze richtlijnen betekent dit dat we ervan uitgaan dat ze worden gehanteerd door redelijk bekwame artsen, en dat derhalve, mede uit een oogpunt van praktische hanteerbaarheid, niet alle gegevens worden vermeld die aan de betrokken artsen op grond van hun medische kennis en ervaring bekend behoren te zijn.

Aangezien het overleg met de supervisor afhangt van de individuele ervaring van de arts-assistenten wordt dit bij de meeste richtlijnen niet verder besproken. Hoewel er lokale verschillen zijn tussen de verschilllende ziekenhuizen zetten wij ons in, om het beleid zoveel mogelijk te synchroniseren.

Afhankelijk van wetenschappelijke ontwikkelingen, veranderende meningen en economisch maatschappelijke omstandigheden zullen deze richtlijnen periodiek geëvalueerd worden en op basis daarvan worden bijgesteld of zelfs herzien.