Skip links

Acetabulum fractuur

Indeling volgens Letournel
A  Kolomfracturen
B  Dwarse fractuur, deel acetabulumdak vast aan os ilium

C  Fractuur voorste en achterste kolom acetabulumdak niet meer verbonden aan os ilium

Zenuwstatus vastleggen i.v.m. letsel van de nervus ischiadicus.


Diagnostiek  Indien nodig C.T.-scan (ala, obturatoropname, in- en outletfoto’s zijn sinds de CT scan obsoleet).


Behandeling 

Conservatief ( ca 10% )– Fracturen met minimale dislocatie (<2mm) 
– Lage voorste pijlerfracturen
– Lage dwarse fracturen
– Luxatiefracturen met zeer klein achterrandfragment. 

Operatief
Alle andere acetabulumfracturen
(afhankelijk van leeftijd en conditie)
Repositie en interne fixatie met schroefosteosynthese,
Evt. reconstructieplaat soms gecombineerd met snaartractie.

Bij forse comminutie of contra-indicatie operatie,
alleen snaartractie 
supracondylair 1/8 lichaamsgewicht.