Skip links

Bekken fractuur

Bij haemodynamisch instabiele patienten:
– Resusitatie
– Bij open boek: Pelvic sling
– Evt stabilisatie bekken met bekken clamp
– Angiografie en zo mogelijk embolisatie
– Evt bekken tamponade en/of fix ex op OK

CAVE! 
Bekkenfractuur gaat vaak gepaard met urethraruptuur. Geen blinde catheterisatie. Urethrografie en zonodig plaatsing catheter door uroloog of suprapubische catheterisatie. 

Diagnostiek
Beenlengte meten.  
Rectovaginaal toucher.
Neurologisch onderzoek benen.
Röntgen: bekken AP, (inlet en outlet opname’s), meestal C.T.-scan.


Avulsiefracturen bekken

Avulsiefracturen van bekken komen meestal voor bij adolescenten en pubers tijdens beoefening van sport (frequent voetbal en turnen). Doordat de pezen aanhechten aan apophysen, scheurt niet de pees maar wordt de apophyse van bot losgetrokken.

De locaties zijn in volgorde van frequentie:
– Tuber Ischiadicus
– Spina Iliaca Inferior
– Spina Iliaca Superior
– Os pubis 
– Crista iliaca.

Diagnostiek
– Normale röntgenfoto’s
– Lichamelijk onderzoek 


Behandeling 
is meestal conservatief; pijnstilling en belasten op geleide pijn. 

Bij dislocatie meer dan 2 cm kan operatieve fixatie overwogen worden.

Conservatief
Bedrust evt. gecombineerd met tractie. Bij grove dislocatie interne fixatie overwegen. Bij geïsoleerde fractuur van rami van os pubis: mobiliseren op geleide pijn. 
– A1 fracturen, 
– A2 fracturen
– B1 fracturen < 1 cm
– Overige fracturen met geringe dislocatie

Operatief
– B1 fracturen >2 cm
– Overige B fracturen
– C fracturen


Indeling volgens Tile
A: stabiele bekkenring
A 1 avulsiefractuur 
A 2 (minimaal gedisloceerde) fractuur voorzijde 
A 3 dwarse fractuur os sacrum of coccygus 

B: partieel letsel achterzijde (rotatie instabiel, verticaal stabiel)
B 1 open boek 
B 2 laterale compressie 
B 3 bilateraal partieel achterzijde 

C: volledige verscheuring bekkenring
C 1 éénzijdig 
C 2 éénzijdig volledig, éénzijdig partieel letsel achterzijde 
C 3 complete bilaterale verscheuring achterzijde


SAM Sling is enige wetenschappelijk bewezen
bekkenband die vastgestelde compressie uitoefent
voor repositie en stabilisatie open-boek fracturen.
De speciaal ontwikkelde gesp blokkeert automatisch
als de optimale compressiekracht is bereikt,
waardoor risico van overkompressie en 
andere complicaties tot minimum wordt beperkt.

Bekkenclamp

 


(on)bloedige 
repositie 

schroef/
plaatfixatie 
en/of 
fixateur 
externe

B 1 fractuur 
geëmboliseerd 
met 
coil en plaat 
op symfysee