Skip links

Bicepspees ruptuur

Proximaal
Betreft altijd het caput longum op basis van degeneratieve veranderingen en relatief gering trauma. 

Zwelling gecontraheerde spier is distaal in de onderarm zichtbaar.Diagnostiek
Echo of MRI

Behandeling
Conservatief
Uiterst zelden operatie


Distaal
Bij de distale ruptuur is de gehele biceps uitgeschakeld. De opgetrokken spierbuik ligt proximaal in de bovenarm. Meestal is er sprake van een avulsie van de pees van de tuberositas radii.


Diagnostiek
Echo of MRI

Behandeling
Ré-insertie met behulp van boorgaten in radius button of Mitek anker.
Bij voorkeur binnen 1 week