Skip links

Clavicula fractuur

Trauma mechanisme
Indirect via val op uitgestrekte arm, of door directe val op schouder

Kliniek
– Pijn
– Zwelling, hematoom tpv breuk.
– Huidbedreiging (letsel, blaar, necrose).
– Bijkomend letsel (ribben, scapula, cervicale wervelkolom, plexus brachialis en vaatstelsel)
Overweeg bij mediale fracturen een CT-scan i.v.m. mogelijk bijkomend vaatletsel.

Indeling volgens Robinson
Type 1   1/5 Mediale deel clavicula
1A1        niet-gedisloceerd, extra-articulair
1A2        niet-gedisloceerd, intra-articulair
1B1        gedisloceerd, extra-articulair
1B2        gedisloceerd, intra-articulair

Type 2   tussenliggende 3/5 deel = midschacht
2A1        niet-gedisloceerd (<1 schachtbreedte)
2A2        geanguleerd
2B1        gedisloceerd (>1 schachtbreedte), simpel of wedge
2B2        gedisloceerd (>1 schachtbreedte), geïsoleerd of comminutief segmentaal

Type 3   1/5 laterale deel     10-15% van de fracturen 
3A1        niet-gedisloceerd, extra-articulair
3A2        niet-gedisloceerd, intra-articulair
3B1        gedisloceerd, extra-articulair
3B2        gedisloceerd, intra-articulair

Behandeling 

Conservatief

 • Mitella of dubbele sling. Ranselverband wordt niet langer geadviseerd.
 • Adequate pijnstilling o.b.v. gewicht en co-morbiditeit.
 • Controle na 1 week; Functiecontrole en uitleg slingeroefeningen.
 • Adequate pijnstilling o.b.v. gewicht en co-morbiditeit.
 • Controle na 1 week; Functiecontrole en uitleg slingeroefeningen
 • Instructie: eerste 2-3 weken arm niet meer dan 90 graden abduceren. 
 • Na 6-10 weken herstart kracht training en fysieke arbeid.
 
Operatief
 • Osteosynthese middels open repositie interne fixatie (ORIF)
 • Bedreigde huid.
 • Open fracturen.
 • Instabiele laterale claviculafractuur bij actieve volwassenen. Instabiel zijn fracturen mediaal van of t.h.v. de coracoclaviculaire ligamenten; de conoïd en trapezoïd ligamenten (zie foto 7).
 • Bijkomend letsel, zoals homolaterale scapulahalsfractuur (“floating shoulder”).
 • Niet genezende breuk.
Relatieve operatie indicatie
 • Gedisloceerde midschachtfracturen zonder botcontact.
 • Fractuur met 3 of meer fragmenten.
 • Topsporter.  
ORIF van multifragmentaire midschacht claviculafractuur type 2b2

Anatomie

Anatomie schouder; Coracoclaviculaire ligament bestaande uit 2 delen; conoïde en trapezoïde ligamenten.
 

Anatomie in vivo midschacht clavicula fractuur

Anatomie in vivo uitstekend deel claviculafractuur

Röntgen anatomie zelfde claviculafractuur