Skip links

Collum fractuur Mediaal

Trauma mechanisme
Bij ouderen (t.g.v. val)
Soms jong volwassenen (High energy letsel) 
Veel pijn in heup of knieregio, vaak kussen onder de knie

Cave
50% heeft multiple traumata 

20% femurschachtfractuur zelfde kant 


Diagnostiek
Xft. Bekken
 LAAG 
Xft. re en li Heup LANG ap 100% (ivm meting) + laterale opname

Beoordeling
– Fysiologische leeftijd 
– Coöperatie 
– Hoe liep patiënt  
– Artrose heupgewricht
– Andere pathologiegewricht  of bot ?

– Antistolling

Classificatie volgens Garden
Garden I. en II  meestal geringe symptomen
Garden III. en IV.:  verkorting + exorotatie en abductie been 


Beleid
Altijd overleg met chirurg
Geriater in consult
Infuus
Bij ouderen catheter en decubitusprofylaxe
Bij pijn: 10mg morfine i.m.
Bij OK uitstel langer dan 4 uur tromboseprofylaxe geven fraxi 0,3 mg 

Antibioticaprofylaxe: volgens lokaal ziekenhuisprotocol
Postop thromboseprofylaxe: volgens lokaal ziekenhuisprotocol


Behandeling
Bijna altijd operatief
Bij ASA 1 of ASA 2 patiënten met niet-gedislokeerde collum femoris fracturen geen plaats voor conservatieve behandeling.
Tijd tot operatie:  Bij voorkeur de dag van opname of de volgende kalenderdag

Schroefiosteosynthese, DHS of FNS

A. Garden I en II (of lichte valgus)

Gecanuleerde schroeven
Geen goede reductie te bereiken dan prothese 

 Femoral Neck System FNS 

Bij hogere biologische leeftijd of comorbiditeit:
Heupathroplastiek. Kop-hals prothese, 

Bij arthrose of actieve patienten met langere levensverwachting Totale heuparthroplastiek

Kophalsprothese