Skip links

Cuboid fractuur

Pijn laterale zijde voetwortel 
Onderzoek: zwelling + drukpijn lateraal

Xft.’s: 2 richtingen voetwortel + ¾ opname 
evt.: vergelijkende opname andere voet  X enkel/ voet 
of CTscan

N.B.: de fractuur wordt op de Xft. nogal eens  
         gemist

 
        cuboid fractuur

Behandeling

Conservatief:  
– bij avulsiefractuur t.g.v. “supinatielijn”  
–     geen of geringe dislocatie

Operatief: (zelden) 
–    gedisloceerde fracturen