Skip links

Diafragma ruptuur

Verdenking op diafragmaruptuur
bij abnormale schaduw boven diafragma op X-thorax.

Zo nodig X-thorax herhalen na inbrengen maagsonde. 

Zo nodig CT-scan.

Beeldvormende diagnostiek weinig betrouwbaar. 
Ruime indicatie voor laparotomie, evt. laparoscopie of thoracoscopie.      

Trachea / Bronchusletsel       


Contusio cordis
Een patiënt met een thoraxtrauma bij een frontaal hoogenergetisch ongeval, een trap van een paard of een sportongeluk, waardoor in het myocard bloedingen en/ of oedeem ontstaat. 

Inclusiecriteria stroomdiagram verdenking contusio cordis

  • Gordelhematoom
  • 1 ribfractuur met hematopneumothorax
  • 2-3 ribfracturen of multiple fracturen 1 rib
  • Hemato- en/of pneumothorax
  • Bronchus-trachea-oesophagus laceratie
  • Intrathoracaal vaatletsel 
  • Diafragmaruptuur
  • Sternumfractuur
  • Structureel cardiaal letsel: pericardletsel, klepletsel, wandruptuur, septumruptuur
  • Longcontusie , -laceratie