Skip links

Distale femur fractuur

Trauma mechanisme
axiale belasting bij geflecteerde knie (auto ongeval)
in 2-3% gecombineerd met vaatletsel

Indeling
A: supracondylaire letsels
B: condylfracturen
C: Y-fracturenBehandeling

Conservatief
Niet of nauwelijks gedisloceerde fracturen
6 weken tuberositas tibia snaartractie
met gipsachterspalk. 

Operatief
Bij alle ander supra- en diacondylaire femurfracturen is operatie geïndiceerd. 
Condylfracturen A: schroefosteosynthese 
B en C: Een oefenstabiele osteosynthese met retrograde pen of plaat, soms tijdelijk met knie-overbruggende fixateur externe. 


Nabehandeling

Zo spoedig mogelijk CPM behandeling,
6-8 weken onbelast