Skip links

Distale humerus fractuur

1 supracondylaire humerusfractuur bij kinderen

Vaak val op de gestrekte arm
Let op eventueel begeleidend vaat- of zenuwletsel

Symptomen: gezwollen, pijnlijke elleboog

Xft.: 2 richtingen
       – let op: “fat-pad” teken = haemarthros
       – zonodig:    Xft. andere zijde ter vergelijking
                        of oblique opname

fractuur soms niet op foto te zien (epiphysiolyse);
beoordeel kliniek en positie van groeikernen

fractuur niet duidelijk:

vergelijkende opname andere arm
of MRI
of oblique opname


Röntgenologisch zichtbaar worden van botkernen van de kinderelleboog:
1 = capitulum humeri, binnen het 1e levensjaar
2 = radiuskop, 3 – 5 jaar
3 = mediale epicondyl, 6e jaar
4 = trochlea, 7 – 9 jaar
5 = laterale epicondyl, 11 – 14 jaar
6 = olecranonkernen, 8e jaar

Gartland Wilkens classificatie: 

I:     geen dislocatie
IIA:  greenstick met anterior angulatie
IIB:  greenstick met anterior angulatie en rotatie
III:   volledige dislocatie

Behandeling2. Laterale Condyl fracturen 

Conservatief: 
       < 2 mm dislocatie : gips
             Controleer 7 tot 10 dagen na het trauma omdat secundaire dislocatie kan optreden.

Operatief: 
        > 2mm dislocatie
        open repositie ,  met open repositie en stabilisatie bij voorkeur met 1 of 2
compressieschroeven, buiten de groeischijf geplaatst. Gebruik twee K-draden als fixatie
met schroeven technisch niet goed lukt. Doe een osteosynthese in anatomische stand.
Vermijdt excessieve exploratie en weke delen schade
(in verband met vascularisatie van de laterale condyl)

        erna gips ged. 3 weken,
        na ± 6 weken K-draden uit

N.B. Dit is een beruchte fractuur!!
– groeistoornissen (Salter IV) 
– pseudarthrose
– avasculaire necrose


pseudarthrose gevolg van conservatieve behandeling van gedisloceerde fractuur

3. Mediale Condylfracturen 

ook Salter IV fractuur/  zeldzaam
      Cave: groeistoornis

Conservatief: 
       niet gedisloceerde fracturen, gips ged. 3 weken

Operatief: 
> 2 mm dislocatie; open repositie + K-draad fixatie
             zelfde als 2 (lat. condylfracturen)

N.B. Salter IV fractuur (groeistoornissen mogelijk!)

Instrueer ouders dat eventueel groeistoornissen kunnen optreden4. Mediale Epicondylfracturen

vaak samen met elleboogsluxatie, soms andere fracturen erbij of zenuwletsel

Dislocatie is vrijwel altijd groter dan het lijkt.
Door tractie van pees m flexor carpi ulnaris kan die ook later nog toenemen.
Lage drempel voor operatieve behandeling.

Conservatief:
weinig dislocatie gips in 90° flexie in de elleboog en pronatie 
onderarm

Operatief:

als er een mediale collaterale instabiliteit is, het fragment intra-articulair
is ingeklemd en bij meer dan 5 mm dislocatie.

 

Fixeer in dat geval het botfragment met een compressie schroef die buiten
de groeischijf geplaatst wordt of, met een K-draad of twee gekruiste K-draden.


 epicondyl ligt in gewricht
5. Capitulum radii fractuur

Behandeling: open repositie en fixatie met schroeven of resorbeerbare pinnen