Skip links

Distale humerus fractuur

De distale humerus bestaat uit 6 afzonderlijk te identificeren onderdelen; Humerusschacht, mediale en laterale epicondyl, capitellum, olecranon en trochlea. 

Bij kinderen ontstaan deze delen afzonderlijk in een vaste volgorde. Met het acronym CRITOE zijn de ontstaansstappen grofweg verdeeld op de oneven leeftijden. De fusie treedt enkele jaren later op in de volgorde dat eerst trochlea, capitellum en laterale epicondyl samen fuseren tussen de leeftijd 10-12 jaar.

apitellum op 1 jarige leeftijd
adiuskopje op 3 jarige leeftijd
nterne epicondyl op 5 jarige leeftijd (mediale epicondyl)
rochlea op 7 jarige leeftijd
lecranon op 9 jarige leeftijd
xtrene epicondyl op 11 jarige leeftijd (laterale epicondyl)


Trauma mechanisme
Val direct op elleboog
Val op uitgestrekte arm.


Symptomen
– Pijn
– Zwelling
– Afwijkende stand elleboog

Geassocieerde letsels
– Terrible Triad = Dislocatie elleboog + fractuur radius kop of hals + fractuur coronoïd. Groot risico op persisterende instabiliteit, stijfheid en artrose
– Elleboog dislocatie
– Floating elbow
– Volkmann contractuur =  Resultante gemist compartiment syndroom onderarm


Beoordeling
X-elleboog AP en lateraal
Eventueel aanvullend CT-elleboog

Fatpad sign anerieur en posterieur.
Bij gewrichtseffusie door b.v. vocht, bloed (haemarthros) of pus, wordt gewrichtskapsel van het bot af verplaatst. Als hierbij ook vetkussentjes rondom gewricht af gaan staan noemt men dat een positief Fat pad sign.


Vaak gebruikte verdeling
– Supracondylair
– Enkel condylair
– Dubbel condylair
– Trans of intercondylair
– Coronale / axiale fractuur

AO-classificatie 
13-A – Extra-articulair.
13-A1 – Avulsie fractuur
13-A2 – Dwarse fractuur metafyse / diafyse
13-A3 – Dislocatie op supracondylair niveau

13-B – Intra-articulair met enkele condyl
13-B1 – Laterale condyl
13-B2 – Mediale condyl
13-B3 – Capitellum

alternatief Milch-classificatie
C – Intra-articulair met beide condylen
Jupiter classificatie in hoge of lage T, Y, H, mediale of laterale lambda of multiplane T


Behandeling

Conservatief
Zelden is conservatieve behandeling afdoende.
Indicaties voor conservatieve behandeling zijn de A1 fracturen: niet-gedisloceerd en extra-articulair.
Bij een zeer osteoporotisch skelet of verbrijzeling kan ook gekozen worden voor terughoudend beleid. 

– Bovenarmsgipsspalk in 90 graden, meestal 2 weken
– Sling
– Controle na 1 week met X-foto
– Na 2 weken functionele brace voor 4 – 6 weken 

Complicaties:
Compartimentsyndroom, Bewegingsbeperkingen, Varusdeformatie, Nonunion, Chronische pijn, Artrose.

Operatief
Gericht op anatomische reductie en streven naar vroege mobilisatie en oefenstabiele situatie. 

(Supra)condylaire fracturen
– Schroeven met / zonder plaat en / of zuggertung

Mediale condylfractuur
– Meestal trekschroeffixatie 

Capitellum fracturen
– Klein fragment verwijderen
– Groot fragment schroeffixatie

Achtergrond