Skip links

Elleboog luxatie

Men dient zich ervan te overtuigen, of er een geïsoleerde luxatie is en niet zoals zo vaak voorkomt van een luxatie met fractuur. Daarom moet zowel vóór als na repositie goed röntgenonderzoek worden verricht, waarbij tevens wordt gelet op incongruentie als gevolg van interpositie.

Let op: zenuwletsel mogelijk

Onderzoek: Test – sensibiliteit en motoriek van de hand

– pulsaties art. radialis
– de driehoek van Hueter (driehoek  gevormd door de epicondylen en de punt van het olecranon) is asymmetrisch

Luxatie meestal
naar:  posterior  óf    :  postero-lateraal

kan gepaard gaan met fractuur proc. conoïdeus of radiuskop
bij kinderen: vaak avulsie med.-epicondyl zie foto

Behandeling

Repositie: 

–          ernstig letsel: leg patiënt al vóór de repositie uit dat de elleboog soms stijf blijft

In principe worden alle geïsoleerde luxaties gereponeerd in locale verdoving met intra-articulaire Lidocaïne-injectie of korte sedatie. Bij nerveuze of gespannen patiënten kan worden gecombineerd met 10 mg Valium i.v. Bij de luxatio posterior (meest voorkomend) wordt tractie aan de onderarm uitgeoefend met de elleboog in 60° flexie.

 beleid: 1 week immobilisatie daarna functioneel. Hierover zijn in Nederland verschillende opvattingen. De meer conservatieve klinieken behandelen met meerdere weken gips of 3-5 wk scharnierbrace. Er zijn echter aanwijzingen dat vroegfunctionele behandeling beter is.

(De Haan J, den Hartog D, Tuinebreijer WE, et al. Functional treatment versus plaster for simple elbow dislocations (FuncSiE): a randomized trial. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:263. doi:10.1186/1471-2474-11-263Medline )

 

 – Test beweeglijkheid en stabiliteit

– Xft. ná repositie
– Lange gipsachterspalk (neutrale stand)
– Indien instabiel na repositie:
           Xft. in gips extra

Operatief: overwegen bij:

1.   Begeleidende fracturen die ná repositie niet goed staan
2.   Fractuur proc. conoïdeus mét dislocatie (bijv. schroef osteosynthese)
3.   Teveel ruimte in gewricht na repositie  (interposities)(Xft)fractuur proc. coronoideus (klein conservatief, groot evt operatief)

Nabehandeling

één week gipsspalk, daarna op geleide van de kliniek functioneel of nog 2 weken gips
 
Xft.: v.a. en dwars:  zuivere luxatie òf  luxatiefractuur