Skip links

Eminentia fractuur

Geforceerde flexie of hyperextensie in de knie  
Onderzoek: Pijn, zwelling (haemarthros) 
Xft.: 2 richtingen + poort opname

Meestal: jonge adolescenten

± kruisbandletsel

Bij twijfel: CT scan na overleg 

Behandeling 
Conservatief:  
– géén dislocatie 
– geringe dislocatie,  
repositie door strekken knie 
(controle Xft.)

Operatief:  
– dislocatie  
blijft bestaan na repositie

Altijd overleg met dienstdoende Chirurg 
Lang (circ.) gips 4 – 5 weken 
eerst 1 week dorsale spalk 
(probeer knie zoveel mogelijk te strekken) 
 

– Zuggurtung òf  
– schroefosteosynthese

Nabehandeling: 
lange gipsspalk dorsaal 
erna: circulair gips 
vervolgens: Fysiotherapie 
idem: na operatie

Controleschema p.k.

± 1-2 weken

± 1 week 
4-5 weken: 
mobiliserende oefeningen  
(bescherm met Brace) 
spierversterking  
  
 

géén Xft.