Skip links

Femurschacht fractuur

Denk bij femurfracturen bij kinderen onder 1 jaar aan kindermishandeling.

Behandel femurfracturen bij pasgeborenen (0 tot 3 maanden) met spatel of gipsbroekje, of Pavlik-bandage.

Behandel bij kinderen van 3 maanden tot en met 4 jaar een femurschachtfractuur conservatief met hulp van tractie, eventueel gevolgd door een periode gipsbroek (totaal 4 à 6 weken vanaf trauma, afhankelijk van de leeftijd). Bij uitzondering kan bij niet gedisloceerde fracturen direct een gipsbroek worden aangelegd.

Kies de tractie methode volgens Bryant (met 2 verticale benen) bij kinderen tot en met 15 kg (tot en met 2 jaar). Overweeg andere methodes van tractie bij kinderen van 2 tot en met 4 jaar (bijvoorbeeld volgens methode Russell of met de Weber-bok).

Let met name op de preventie van rotatiefouten bij de behandeling van femurfracturen met tractie en gipsbroek. Valgus, varus en verkorting kunnen remodelleren, in tegenstelling tot rotatiefouten.

Behandel kinderen van 4 tot 12 jaar met een femurschachtfractuur bij voorkeur met Elastic Nails (ESIN).

richtlijn NVVH

Behandeling

Conservatief:

         0 – 3 jaar: Bryant tractie (Sir Thomas Bryant 1873) 
4 – 6 (max10 jaar) 90°/ 90° tractie vlgs.  
                Weber 
                3 weken erna bekken been gips 
  
 

         N.B.: streef consolidatie met enige  
                  verkorting en correcte rotatie  Operatief: eerste keus

         +- 3 – 12 jaar: intramedullaire  
                pennen TEN, alias  Nancy–nails ,Prevotpennen

         – >12 jaar:   intramedullaire pen 
                          plaat