Skip links

Heup luxatie

Meestal: dashboard letsel
onderzoek: – ligging been

A flexie, adductie en endorotatie? = achterste luxatie (95%)

B extensie, abductie en exorotatie? = voorste luxatie (5%)

 Let op: 
– uitval N. Ischiadicus
– begeleidende letsels

Diagnostiek 
Xft.: bekken  (osteochondraal letsel acetabulum (achter-) rand)


Behandeling

Conservatief
– reponeren (direct, kans op avasculaire kopnecrose neemt toe met 
duur uitstel repositie)
– erna: stabiliteit heup testen
– en: Xft.: bekken (cave # posteriore acetabulumrand)

Bij twijfel of interpositie is in heupgewricht:
CT scan of MRI

– instabiel na repositie?

Operatief als repositie:
– niet lukt
– instabiel is
– achterwand fragment acetabulum > 1/3 van de omtrek


Nabehandeling
Bij stabiel heupgewricht kan snel onbelast gemobiliseerd worden
Elleboogskrukken ged. ± 3 weken
Daarna belasten (Fysiotherapie) 3 – 6 weken.