Skip links

Hoge druk injectie letsel

Hoge druk injectieletsels van de hand

ERNSTIG LETSEL Nooit onderschatten !!!!Aard van de toxische stof ? Plaats van het letsel. 
Druk waarmee gewerkt wordt. 
Tijdsduur tussen injectiemoment en presentatie op SEH.
Onderzoek: 

  • Geen of onnozel klein wondje 
  • Vaak aan de vingertip
  • In het begin: nauwelijks pijn of zwelling 
  • > 6 uur : zéér pijnlijk, veel zwelling 

Xft.: 2 richtingen


Injectieletsels kunnen optreden vanaf een druk van 6,9 bar (100 psi)

In de industrie wordt gewerkt met drukken van 140 – 700 bar (2000 – 10.000 psi)

Geinjecteerde vloeistoffen kunnen zijn oa. olie, vet, verf, was, verfverdunner, cement, plastic, water en lucht

Verfindustrie 
Garagebedrijfven 
Tractoren, hydrolische systemen

De meest voorkomende plaats van verwonding is de niet-dominante hand, waarbij de duim, wijsvinger en middelvinger het meest gewond raken. Oplosmiddelen leiden in 50-80% van de gevallen tot amputatie.
Drukken hoger dan 490 bar (7106 psi) lijden vrijwel altijd tot amputatie (Verhoeven en Hiermer 2008)

Behandeling

Tijd is essentieel

Zo snel mogelijk:  – Exploratie onder Narcose 
                           – Decompressie, fasciotomie

Overweeg overplaatsing naar een hand/plastisch chirurgisch centrum

Tetanus profylaxe, antibiotica 

Behandeling kinderen: Zelfde als volwassenen.

.

molten metal injectieletsel
J Hand Surg Eur February 2004  vol. 29   no. 1  87-89 


Door de injectie van een kleine hoeveelheid toxisch materiaal onder hoge druk verspreid dit zich zéér snel, vaak via de peesschede naar proximaal in de vingers of hand of zelfs onderarm en veroorzaakt een chemische cellulitis én een logesyndroom dat necrose van de vingers tot gevolg kan hebben.

 

Dit protocol kwam mede tot stand dankzij foto’s en informatie van bracncheorganisatie FEBA 

www.veiligwerkenmethydraulic.nlwerkenmethydraulic.nl www.VWmH.nl