Skip links

Mallet letsel

bijna altijd: abrupt strekken van het eind kootje tegen een weerstand in
                  bijv. bedopmaken/ bal tegen vinger 

Xft.: 2 richtingen om eventuele avulsie fractuur aan te tonen

‘t eindkootje staat in de typische “hamerstand”
 Behandeling

conservatief:

zowel voor    1 zuivere peesruptuur

                  2 avulsiefractuur dorsaal uit 
                     eindfalanx
                  1 + 2:   Stack spalk
– 6 weken: continue (na 2 weken controle op de gipskamer of niet een kleinere maat Stackspalk nodig is)
– de 6 weken erna: alleen bij bezigheden, bijv.: tuinwerkzaamheden, huishoudelijk werk

Ook enkele weken oude Malletletsels of recidieven kunnen met goed resultaat geimmobiliseerd worden met een Stack’se spalk

 – instructie t.a.v. 1-2 x per dag afnemen spalk
– drogen van de huid en strekstand  handhaven
– reinigen van de Stack spalk
– nóóit flexie eindkootje proberen binnen  6 weken
– Patiënt informeren dat in ± 30% er een beperking in de strekfunctie blijft bestaan, maar dat dit functioneel weinig klachten geeft

operatief:

Bij avulsiefractuurfragment groter dan 1/3 van gewricht en dislocatie
K-draden (extension block pinning) of schroefje


Bij chronische Mallet of gefaalde conservatieve therapie kan tenodermodese overwogen worden