Skip links

Metacarpale II-V fractuur

Meestal MC 5 (boksers) en 4a

Xft.:  AP en ¾

Xft.: Zuiver dwars: extra bij dwarse buigfractuur van MC-5

rotatie beoordelen !
bij buigen van de metacarpale en IP gewrichten, moeten de toppen van de vingers naar het tuberculum van het os naviculare wijzen.

Behandeling

MC-5 nekfracturen

Behandel patiënten met een MC-5 nekfractuur bij voorkeur niet-operatief en zo vroeg
mogelijk functioneel als de volaire angulatie minder dan 70 graden is.
Licht de patiënt in over de eventuele cosmetische consequenties.

Reponeren van MC-5 nekfracturen is niet noodzakelijk als de volaire angulatie kleiner is dan 70 graden.

Overweeg bij de operatieve behandeling van MC-5 nekfracturen het gebruik
van antegrade intramedullaire ‘pinning’ dan wel een open repositie en plaatosteosynthese.

Zorg in ieder geval voor een oefenstabiele situatie die een snelle functionele behandeling toelaat.

Metacarpale schachtfracturen

Verricht geen repositie van minimaal gedisloceerde metacarpale schachtfracturen
die geen functionele beperkingen opleveren.

geen repositie van schachtfracturen van de pink met een maximale volaire angulatie van 40 graden,
mits de cosmetische bezwaren met patiënt besproken zijn.

Laat een gesloten repositie achterwege als er sprake is van een indicatie voor operatieve behandeling.

Overweeg patiënten met een metacarpale schachtfractuur operatief te behandelen in geval van:

  • een lengte-, angulatie- en/of rotatieafwijking die functionele beperkingen oplevert;
  • een open fractuur;
  • twee of meer metacarpale schachtfracturen.

Streef bij de operatieve behandeling van metacarpale schachtfracturen altijd naar een minimaal invasieve,
oefenstabiele fixatie die snel functionele, postoperatieve behandeling toestaat.

Immobiliseer bij de niet-operatieve behandeling metacarpale schachtfractuur tenminste
drie tot maximaal vijf weken met de MCP-gewrichten in 50 tot 70 graden flexie en de PIP-gewrichten vrij.

Oefenen onder begeleiding van handtherapie is wenselijk wanneer het actief
bewegen niet binnen 1 tot 2 weken progressief verbetert.

Intraarticulaire MCP fracturen

Overweeg een operatieve behandeling bij intra-articulaire MCP-fracturen bij:

  • een open letsel;
  • een discongruentie van >2 mm in het gewricht;
  • een MCP-luxatiefractuur;
  • een comminutieve fractuur.

Overweeg een niet-operatieve behandeling bij intra-articulaire MCP-fracturen indien:

er een enkelvoudige fractuur met <2 mm discongruentie in het gewricht bestaat.

Behandel open MCP-letsel met of zonder fracturen, na een vuistslag tegen het gebit (fight bite),
operatief door middel van een debridement, spoelen van het gewricht, toediening van een
antibioticum en het approximerend sluiten van de wond, zodat drainage mogelijk is.

Streef bij een operatieve behandeling van intra-articulaire MCP-fracturen naar
de minst invasieve techniek die een oefenstabiele fixatie kan bereiken.

Reponeer MCP-luxaties zo snel mogelijk nadat röntgenfoto’s in drie richtingen gemaakt zijn.

Kies direct voor een open repositie via een volaire benadering bij dorsale MCP-luxaties.

Probeer eenmalig een gesloten repositie bij subluxaties of volaire MCP-luxaties.

Richtlijn NVVH“Cockup”-spalk: goed aangemodelleer- de volaire spalk met dorsiflexie en lichte ulnaire deviatie in de pols die de metacarpale boog ondersteunt
– dorsiflexie pols + 40 
– MCP + 90  gebogen
– IP + 0  gestrekt.