Skip links

Milt ruptuur

Miltruptuur

Gradering vaststelling door middel van een CT-scan. 

Gradering miltrupturen: 

I

Hematoom
Laceratie

Subcapsulair <10%
Kapselsutuur <1 cm diep

II

Hematoma
Laceratie

Subcapsulair 10-50%
1-3 cm diep

III

Hematoma
Laceratie

Subcapsulair >50%
> 3 cm diep

IV

Hematoma
 
Laceratie

Intraparenchymaal ruptuur
Actieve bloeding
Scheur tot in de hilus

V

Laceratie 
Vasculair 

Volledige verbrijzeling
Gedevasculariseerd 

 

De meeste miltrupturen kunnen niet-operatief worden behandeld, met name bij kinderen. Voorwaarde is dat de patiënt haemodynamisch stabiel is en er geen andere letsels zijn die de beoordeling kunnen bemoeilijken.

 

Behandelschema:

Graad

IC/MC

Bedrust

Opname

Activiteiten beperking

I

2 dagen

3 dagen

3 weken

II

3 dagen

4 dagen

4 weken

III

4 dagen

5 dagen

5 weken

IV

1 dag

5 dagen

6 dagen

6 weken

V

operatie

   


Bij graad V is er meestal een indicatie voor operatieve behandeling. Indien de patiënt heamodynamisch niet stabiel is moet er interventie gepleegd worden. Bij een goede reactie op vullen (“responder”) kan een angiografische embolisatie overwogen worden. Wanneer de patiënt niet of onvoldoende reageert op vullen (“non-responder”) moet een laparotomie uitgevoerd worden. Indien mogelijk moet de milt gespaard worden (hemi-slenectomie of splenoraphy d.m.v. een netje). Wanneer een splenectomie moet worden verricht is een autologe transplantatie van een stukje milt aangewezen, met name bij kinderen. Daartoe kan een handpalm met gesnipperd miltweefsel (+ kapsel) genomen worden en in het omentum worden geplaatst met gebruikmaking van een “tabakzak” hechting. Bij een gecontamineerde buik (darmperforatie) is dit echter gecontra-indiceerd i.v.m. kans op infecties. Na de autologe transplantatie dient er vaccinatie plaatst te vinden en antibiotica therapie opgestart worden conform protocol