Skip links

Naviculare fractuur voet

Pijn mediale zijde voetwortel
Onderzoek: zwelling + drukpijn dorsomediaal voetrug

Xft.’s: 2 richtingen + ¾ opname voet
evt.: vergelijkende opname andere voet

N.B.: deze letsels worden snel gemist
Bij twijfel: CT-scan of MRI

 

Behandeling


Conservatief: onderbeenloopgips/ 4 – 6 weken
– geen dislocatie

Operatief: repositie + schroeffixatie
– veel dislocatie 

Nabehandeling:  ± 1 week dorsale gipsspalk
erna: onderbeenloopgips/ 4 – 6 weken
Conservatief en ná operatie

Controleschema p.k.
2 weken