Skip links

Naviculare-scaphoid fractuur

– Meestal t.g.v. geforceerde dorsaalflexie van de pols
– Typisch drukpijn in het tabatière anatomique

Xft.: pols en  naviculare- of scaphoidserie

Als op deze foto’s geen fractuur te zien is maar er wel klinische verdenking op naviculare fractuur is dan gipsspalk en herbeoordelen na een week. Als er dan nog steeds klinische verdenking is dan CT of MRI.

Er zijn geen goede, betrouwbare klinische tests om een fractuur aan te tonen danwel uit te sluiten


Pas Xft.’s os naviculare als polsfractuur is
uitgesloten

 

Let op: verwijde tussenruimte naviculare en lunatum
scapho-lunaire luxatie = teken van ligamentair letselBehandeling

Conservatief:

Meestal : gipsspalk gedurende een 
              week, bij proximale fracturen bovenarmspalk

Erna      : circulairgips  voor 6-12 weken, bij proximale 
              fracturen 3 weken bovenarmsgips, daarna 2 weken navicularegips


N.B. Indien er klinisch sterke aanwijzingen 
           zijn voor een naviculare fractuur en 
           de Xft.’s laten géén afwijkingen zien:
           geef spalk voor 1 week
 

Operatief:


Later : bij non-union

De huidige trend is een neutrale stand van de pols.
Immobilisatie van de duim heeft geen additioneel voordeel
 

De proximale pool is volledig afhankelijk van intraossale bloedvoorziening, daarom treed er vaker een non union op bij fracturen van de proximale pool

negatieve X MRI na één week indien klinisch onderzoek nog steeds verdacht is

meeste farcturen zijn waist fracturen en minimaal gedisloceerd.
> 90% geneest met gipsbehandeling

non union treed op bij gemiste of niet behandelde fracturen en soms bij adequate immobilisatie of fixatie.

Herbertschroef

Nabehandeling  
– Mitella
– Eventueel pijnstilling

Controleschema p.k.

+ 7 dagen 
– bij duidelijke naviculare fractuur >> circulair gips
– bij mogelijke naviculare fractuur
  dan : gipsspalk af +  klinisch onderzoek

Operatief: zie voor nabehandelijk het operatieverslag van de operateur.