Skip links

Nier trauma

Gradering Indeling*

  1. Contusie/ subcapsulair hematoom expectatief
  2. Non-expanding peri-renaal hematoom < 1 cm > expectatief
  3. Oppervlakkig non-expanding parenchym letsel > 1 cm, geen extravasaat > expectatief
  4. Diep parenchym letsel met extravasaat en/ of schade arteria renalis (-tak) expectatief indien stabiel evt embolisatie
  5. Complete verbrijzeling van de nier/ complete afscheuring nierhilus > spoed reconstructie/ nefrectomie

 

* Indeling naar McAninch en American Association for the Surgery of Trauma

Steekwond in de flank:
– Anamnese en lichamelijk onderzoek
– Pols/ tensie controle

– Indien geen macroscopische hematurie 
  maar wel verdenking op niertrauma: sediment
– bloedafname
– Instabiel situatie:
 

– stabiele situatie + hematurie

 

Stomp trauma in de flank:
– Anamnese en lichamelijk onderzoek
– Pols/ tensie controle


altijd opname

– Flankhematomen?
 
 

– Hb, bloedgroep, Kreat
– Spoed OK + uroloog op OK
  One shot IVP op OK


 – CT

– (Echo abdomen + nieren)

 

  Hb, bloedgroep, Kreat

 

– Indien geen macroscopische hematurie 
  maar wel verdenking op niertrauma:
            sediment
– bloedafname

– Instabiel situatie:One shot IVP op OK

Beeldvorming

– stabiele situatie + macroscopische hematurie bij macroscopische hematurie na trauma is een CT scan geindiceerd van nieren en urinewegen:zowel een blanco, als een nefrogene fase (70 sec) en een late fase (10 min) om lekkage vanuit het verzamelsysteem (en ureter niet te vergeten!) aan te kunnen tonen.

ruptuur linker nier

Behandeling bij  expectatief beleid

Macroscroscopische hematurie: Bedrust tot sediment schoon is
Afhankelijk van de radiologische bevindingen en van de
hematurie de frequentie van de controles bepalen 
1 maal daags
Opname ter observatie
– bedrust
–     pols/ tensie controle
–    sediment controle

 evt overplaatsen voor engioembolisatie

Microscopische hematurie:
Geen opname; thuis bedrust
–       sediment controle