Skip links

Patella fractuur

Vaak door val of slag op de knie 
Onderzoek: – dikke knie, direct ontstaan 
                – onvermogen knie te strekken 

Besluit om foto’s te maken aan de hand van de Pittsburg decision rules ( meer specifiek dan de Ottawa Knee Rules):

 • ongevalsmechanisme: stomp trauma of val MET
 • leeftijd < 12 j. of > 50 j.
 • Onvermogen om op de SEH 4 passen belast te lopen


Xft.: in 3 richtingen 


bijv. tegen dashboard bij botsing 
Haemarthros, ballottement positief 
ook gestrekt heffen lukt niet 
V.A. dwars/ tangentieel

N.B.: Patella bi- of tripartita lijkt soms veel  
         op een patella fractuur 
 
patella tripartita

Bij twijfel: Xft. V.A. van de andere knie

Behandeling

Conservatief:
 • als strekapparaat intact is
 • dislocatie < 2 mm
 • Achterspalk op SEH na 1 week op gipskamer, loopkoker voor ± 5 weken


Operatief:

 • strekapparaat onderbroken
 • dislocatie > 2 mm
 • veel verbrijzeling
 • Osteosynthese
 • (Partiële) Patellectomie als: onderpool of hele patella verbrijzeld is
Het been kan met gestrekte knie geheven  worden (bijv. lengte fractuur) 
knie in lichte flexie 
Instrueer M. Quadriceps oefeningen 
 

meestal Zuggurtung ± schroeven 
 

Nabehandeling

Conservatief: :     1 week bovenbeengipsachterspalk zonder voet erna loopkoker ged. 6 weken snel starten Fysiotherapie  


Operatief: stabiele osteosynthese 
– functioneel behandelen

instabiele fixatie  of  st. na (partiële) Patellectomie zie operatieverslag operateur

Controleschema p.k. 
± 2 wk