Skip links

Proximale humerus fractuur

De proximale humerus bestaat uit het gewrichtsoppervlakte begrensd door de anatomische nek, de tuberculum majus en minus en de chirurgische nek, welke overgaat in de schacht.

Trauma mechanisme
Val op de arm, lateraal dan wel op uitgestrekte arm.De proximale humerusfractuur is de 3e meest voorkomende osteoporotische niet-wervel fractuur bij oudere patiënten 


Symptomen
Pijn en zwelling schouder en bovenarm.
Functio laesa schouder.
Doofheid n. axilaris gebied t.h.v. m. deltoideus.
Hand -en polsfunctie. 
Letsel arteria axillaris: bleekheid distaal, verminderde perifere pulsaties, paresthesieën en expanderend hematoom in axilla. 
T.h.v. processus coracoideus lopen plexus brachialis en arteria axilaris. Letsel in dit gebied moet worden beoordeeld


Diagnostiek
X-schouder in 3  (AP, lateraal en axillair) eventueel 4 (Y-opname) richtingen.
Bij verdenking op meerdere fragmenten en of dislocatie laagdrempelig een CT-scan


Indeling volgens Neer
NB deze indeling gaat om gedisloceerde fragmenten: > 1 cm of  > dan 45 graden geanguleerd

1-part:  Niet-gedisloceerd
2-part:  Gedisloceerde fractuur t.h.v. OF collum chirurgicum OF tuberculum majus OF tuberculum minus
3-part: Gedisloceerde fractuur t.h.v. collum chirurgicum mét OF tuberculum majus OF tuberculum minus
4-part:  Gedisloceerde fractuur collum chirurgicum, tuberjulus majus, minus en door collum anatomicum
Intra-articulair:  Head-split; verticaal door de humeruskop met subcapitale fratuurAO/OTA Classificatie; humerus AO/OTA Classification. Copyright by AO foundation, Swizerland. Source: AO surgery reference, www.aosurgery.org


Behandeling
– Bij voorkeur gesloten repositie onder algehele anesthesie, als repositie geïndiceerd is. Indien repositie zeker stabiel is, is verdere fixatie niet noodzakelijk. Bij instabiliteit fractuur na repositie, of bij twijfel, kies dan fixatie.
– Reponeer de proximale humerusfractuur open, na falen gesloten repositie. Hierbij bestaat dan relatief vaak interpositie lange bicepspees.
– 
Behandel bij gesloten groeischijf, de proximale humerusfractuur zoals bij volwassenen.
– Kies bij fixatie bij voorkeur voor Elastic Nail (ESIN), eventueel K-draden of osteosynthese met plaat en schroeven.

Osteosynthese materiaal verwijderen
– Transcutane K-draden na circa 4 tot 6 weken.
– Elastic Nail of begraven K-draden na consolidatie.
– B
egraven K-draden bij lokale klachten.

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een proximale humerusfractuur alleen als er sprake is van een afwijkend beloop, bewegingsangst of beperkingen in activiteiten/participatie van het kind.

 


 

 


Achtergrond