Skip links

Radiuskop luxatie

synoniemen: “pulled elbow’ ,  “zondagsarmpje”

Het ligamentum annulare radii schuift voor een deel over de radiuskop door plotselinge trek in de lengterichting van de gestrekte arm
 

Anamnese: 

  • Typisch “opgetrokken aan de arm”
  • meestal kinderen van 2 – 6 jaar

Onderzoek:
gebruikt aangedane arm niet
andere letsels uitsluiten (schouder – humerus)

 
Alleen als er twijfel is aan andere letsels Xft.’s maken

Behandeling

Repositie
supineren + axiale druk naar elleboog
 
Hierna moet de pijn snel verdwenen zijn
Geen verdere behandeling


Nabehandeling

Geen
Controleschema p.k.
Geen revisie
Ouders instrueren met kind terug te komen op S.E.H., indien het kind na 3 dagen de arm nog steeds niet gebruikt