Skip links

Rib-sternum fractuur

Trauma mechanisme
direct trauma, val, gordel

Bijzonderheden
De eerste en tweede rib en het sternum zijn beter bestand tegen energetische krachten dan andere botten van het lichaam; daarom, als deze botten gebroken zijn, zijn we altijd bedacht op ernstig letsel van de onderliggende structuren. 

Fracturen van de linker onderste rib resulteren vaak in miltletsel


Diagnostiek
X thorax en ribdetailopname


Behandeling
De meeste ribfracturen kunnen conservatief behandeld worden. 
Bij meer dan 2 gebroken ribben kan plaat osteosynthese overwogen worden.
Bij meer dan 3 ribfracturen, of indien er sprake is van een (rand)pneumothorax dient dit klinisch te gebeuren.
Bij gebruik van antistolling wordt eveneens een klinische opname geadviseerd. 

Adequate pijnstilling en ademhalingsoefeningen zijn geïndiceerd.
Eventueel kan een intercostaal block overwogen worden.

Bij pneumothorax: thoraxdrainage


Fladderthorax
Fladderthorax wordt gedefinieerd als fractuur op 2 of meer plaatsen, van 3 of meer aangrenzende ribben of wanneer ribfracturen een losliggend sternum veroorzaken. 

De losliggende thoraxwand of fladdersegment beweegt paradoxaal of tegenovergesteld aan rest thoraxwand gedurende inademing (inspiratie) en uitademing (expiratie). Fladdersegmenten hoeven niet klinisch duidelijk te zijn in de eerste uren na ongeval vanwege spierspasmen die fladdersegment spalken. 

Wanneer positieve druk wordt gegeven, verdwijnen de paradoxale borstwand bewegingen. Op de afbeelding hierboven is duidelijk te zien dat er verschil is tussen beide borstkashelften. Bij een fladderthorax moet je altijd denken aan het volgende: 

– Ineffectieve ventilatie
– Longcontusie
– Verscheuring van het longparenchym

Overweeg plaatosteosynthese


Sternum fractuur
Diagnostiek
Thorax
ECG
Bepaling troponines
Evt echo cor

Behandeling
Vrijwel alle sternumfracturen kunnen conservatief behandeld worden.
Haemodynamisch stabiele patient met afwijkend ECG of verhoogde troponinewaarden observatie gedurende 24-48h.
Patienten met geisoleerde sternumfractuur zonder afwijkingen of begeleidende letsels behoeven geen klinische observatie. 
Patienten met (pre-existente) cardiale klachten en patienten ouder dan 65 jaar worden kortdurend geobserveerd ivm eventuele ritmestoornissen.
ECG en bepalen van Troponine ter uitsluiting van cor-contusie of andere cardiale pathologie. 
Adequate pijnstilling en ademhalingsoefeningen zijn geïndiceerd.


Stroomdiagram verdenking contusio cordis