Skip links

Schouder luxatie

Onderzoek
hoekige schoudercontour => lege kom, kop op abnormale plaats

Bijzonderheden:
1.  Luxatio anterior:
Kop meestal infraclaviculair te voelen
2.  Luxatio posterior (± 4 %):
        Exorotatie niet mogelijk
3.  Luxatio erecta (< 1%):
        Extreme abductie

Test: (soms óók na repositie)
– sensibiliteit, motoriek en circulatie arm

CAVE
Nervus axillaris letsel geeft o.a.:b
uitval Musculus deltoïdeus => geeft subluxatie – stand

Diagnostiek
Xft.: in exo – en endorotatie

Bij twijfel: axiale opname bijv. 
“Trans-scapulair”  of  “trans-axillair”


Een Hill-Sachs-laesie (ook wel impressiefractuur van Hill-Sachs genoemd) is een corticale depressie in de kop van de humerus. Dit letsel stamt voort uit het krachtig stoten van de humeruskop tegen de anteroinferieure rand van de cavitas glenoidalis.

Dit letsel is vernoemd naar de radiologen Harold Arthur Hill (1901-1973) en Maurice David Sachs (1909-1987) uit San Francisco. In 1940 publiceerden beiden een rapport van 119 gevallen van schouderluxatie waarin ze aantoonden dat er letsel optrad ten gevolge van de compressie van de humeruskop. Voor dit rapport was dit letsel reeds bekend maar het mechanisme dat hierachter schuilging was nog niet ontrafeld


anterieur                                 posterieur


luxatio erecta


Behandeling

Conservatief:  Repositie methoden:

A.  Luxatio anterior – Stimson

 Armzwaaimethode vlg Stimson =>

geen pijnstilling,
lukt dit niet?
Dormicum/fentanyl of narcose

Buikligging met afhangende arm,
waaraan 2 kg. gewicht
wordt vastgebonden.
Laat patiënt langzaam
draaiende bewegingen maken. 

Ontspannen 
Neem rustig de tijd


A.  Luxatio anterior – Kocher 
(
fracturen en plexuslaesie beschreven bij onjuist gebruik!)


A. Tractie
  
B. Plus exorotatie

C. Adductie
  
D. Rustige endorotatie
Lukt dit niet?

Gedoseerde tractiein abductie,
voet in oksel.
  

A.  Luxatio anterior – Cunningham

https://www.youtube.com/watch?v=d9HjtQr0c64&autoplay=1&fs=1

voor beschrijving verschillende reductiemethoden zie:
http://shoulderdislocation.net/
  

B.      Luxatio posterior
Na repositie Altijd Xft.’s : endo – exorotatie

C.      Luxatiefracturen
Operatie overwegen bij luxatiefractuur die na repositie nóg slecht staat


Nabehandeling

Mitella gedurende 3 weken
Direct beginnen met circumductie (slingeren)
Gedurende eerste 3 weken oefenen zonder exorotatie

 

Bij recidief luxatie < 40 jaar:  
Verwijzen naar orthopedisch chirurg