Skip links

Stomp thorax trauma

Eerste opvang
Waarschuwen na melding CPA of bij binnenkomst patiënt 

Cave!
– Respiratoire problemen
– Cardiale problemen
– Circulatoire problemen


Diagnostiek

 • Auscultatie ademhaling, auscultatie hart
 • Saturatie, pols, tensie, ECG
 • X Thorax (let op: bloeding, pneumothorax, spannings-pneumothorax, rib #, mediastinum, sternum) (na 1 uur herhalen)
 • Bij verdenking op aortaletsel: CT angiografie (chirurg overleg met radioloog)
 • Bloedafname art. bloedgas Bloedgroep, Hb., Ht., leuco’s, CPK-Mb, Troponine INR

Contusio cordis
Een patiënt met een thoraxtrauma bij een frontaal hoogenergetisch ongeval, een trap van een paard of een sportongeluk, waardoor in het myocard bloedingen en/ of oedeem ontstaat. 

Inclusiecriteria stroomdiagram verdenking contusio cordis

 • Gordelhematoom
 • 1 ribfractuur met hematopneumothorax
 • 2-3 ribfracturen of multiple fracturen 1 rib
 • Hemato- en/of pneumothorax
 • Bronchus-trachea-oesophagus laceratie
 • Intrathoracaal vaatletsel 
 • Diafragmaruptuur
 • Sternumfractuur
 • Structureel cardiaal letsel: pericardletsel, klepletsel, wandruptuur, septumruptuur
 • Longcontusie , -laceratie