Skip links

Talus fractuur

Meestal door val van grote hoogte 
soms: als begeleidend letsel bij enkelfracturen

onderzoek: pijn + zwelling enkel

Xft.’s: 2 richtingen + in 20° endorotatie VA

N.B.:  door overprojectie zijn perifere osteochondraal fracturen 
         vaak slecht te zien

Onderscheid :  
A    centrale Talusfracturen 

Talushals 
Corpus Tali

B     perifere Talusfracturen:

1. osteo-chondraalfracturen talusrol 
2. fractuur proc. lateralis tali 
3. fractuur proc. post. tali 
4. fractuur caput tali
fractuur proc. lateralis tali  (snowborders fracture)

Behandeling

Conservatief: A géén dislocatie 
                      B klein intra-articulair fragment

Operatief: A dislocatie

                    meestal: schroefosteosynthese 
 

N.B. bij ernstige verbrijzeling van de talus: overweeg prim. arthrodese BSG 
 

                 B – gedisloceerd groot fragment:  
                       schroeffixatie 
                    – gedisloceerd klein fragment: 
                       verwijderen