Skip links

Teen fractuur

locale pijn + zwelling
soms: subunguaal hematoom
 

Xft.: 2 richtingen + ¾ 
Behandeling

Conservatief: Living splint, gedurende 2 weken
–    álle extra-articulaire fracturen dig. 2 t/m 5
     (vaak ook intra-articulaire)
 
 
–    Hallux:  stevige schoen of gips gedurende 4 weken

Operatief: repositie + K-draadfixatie (percutaan) 
– vnl. Hallux
     intra-articulaire fractuur basisfalanx met dislocatie