Skip links

Thoracale aorta ruptuur

Acute traumatische ruptuur thoracale aorta            

Verdenking bij: Hoog energetisch (thorax)trauma, meestal frontale botsing of val van grote hoogte.

Geen specifieke symptomen. Andere letsels overschaduwen het beeld. NB: hypovolaemische shock is geen karakteristiek teken van ruptuur thoracale aorta.

 

X-thorax

– aspecifieke tekenen thoraxletsel (multiple ribfracturen, haemato-pneumothorax, longcontusie).

– verbreding bovenste mediastinum > ± 8 cm. (verloop in tijd!). Cave: nog zichtbare thymus;

– deviatie naar rechts van trachea en oesophagus (maagsonde bij 2e X-thorax!);

– verdringing linker hoofdbronchus naar caudaal;

– onscherpe aortaknop;

– extrapleuraal haematoom top linker thorax = apical cap;

– pleura haematoom;

– (spoortje) vocht linker thoraxhelft. NB Bij twijfel en indien toestand patiënt toelaat X-thorax zittend.


Bij verdenking TRTA altijd verdere diagnostiek.

 

Specifieke diagnostiek

1. Catheter angiografie met gerichte opnames (gouden standaard)

2. Spiraal-computer-tomografie-angiografie

3. Trans-oesophagiale echografie (cardiologie)


Contusio cordis
Een patiënt met een thoraxtrauma bij een frontaal hoogenergetisch ongeval, een trap van een paard of een sportongeluk, waardoor in het myocard bloedingen en/ of oedeem ontstaat. 

Inclusiecriteria stroomdiagram verdenking contusio cordis

  • Gordelhematoom
  • 1 ribfractuur met hematopneumothorax
  • 2-3 ribfracturen of multiple fracturen 1 rib
  • Hemato- en/of pneumothorax
  • Bronchus-trachea-oesophagus laceratie
  • Intrathoracaal vaatletsel 
  • Diafragmaruptuur
  • Sternumfractuur
  • Structureel cardiaal letsel: pericardletsel, klepletsel, wandruptuur, septumruptuur
  • Longcontusie , -laceratie