Skip links

Trachea of bronchusletsel

Verdenking op trachea of bronchusletsel bij aanwezigheid

– pneumomediastium;

– pneumothorax met persisterend luchtlek na drainage;

– pneumoperitoneum;

– subcutaan emfyseem van de hals;

– interstitieel emfyseem hals;

– spanningspneumothorax;

– haemoptoë.

 

CAVE bijkomende letsels

– oesophagus

– arteria carotis

– vena jugularis.

 

Diagnostiek:

– Consult longarts

– Endoscopie

– CT-scan.   


Contusio cordis
Een patiënt met een thoraxtrauma bij een frontaal hoogenergetisch ongeval, een trap van een paard of een sportongeluk, waardoor in het myocard bloedingen en/ of oedeem ontstaat. 

Inclusiecriteria stroomdiagram verdenking contusio cordis

  • Gordelhematoom
  • 1 ribfractuur met hematopneumothorax
  • 2-3 ribfracturen of multiple fracturen 1 rib
  • Hemato- en/of pneumothorax
  • Bronchus-trachea-oesophagus laceratie
  • Intrathoracaal vaatletsel 
  • Diafragmaruptuur
  • Sternumfractuur
  • Structureel cardiaal letsel: pericardletsel, klepletsel, wandruptuur, septumruptuur
  • Longcontusie , -laceratie