Skip links

Verdrinking

A. Onderkoeling: Lichaamstemperatuur

Onder hypothermie wordt verstaan een centrale of kern temperatuur van kleiner dan 35° C. De perifere temperatuur is meestal 2-4 ° C lager dan de centrale temperatuur. Dit verschil kan echter veel groter worden door exogene factoren

 • 35- 33 ° C   milde hypothermie

• 33 – 28° C   matig ernstige hypothermie
• <28° C        ernstige hypothermie

B. Verdrinking:

           – Adem- en circulatiestilstand
           – Extreme hypoxie en acidose 
                     (= wijde pupillen)

Opvang

Indien patiënt geaccepteerd kan worden, zorg voor een warme ontvangst:

 • Temperatuur patiëntkamer dient verhoogd te worden: 24 °C
 • Plaats warm water matras en zet deze aan (instelling 40 °C)
 • Meet de centrale temperatuur

Voorkom verder warmte verlies bij een hypothermie patiënt:

Overleg met chirurg 

bij hart of ademstilstand:
Reanimatieteam alarm.Oorzaken van accidentele hypothermie

Toegenomen warmteverlies

Klimaatomstandigheden

Huid afwijkingen

Vasodilatatie

Iatrogeneen

Afgenomen warmte productie      Endocriene stoornissen

Hypopituitarisme
Hypothyroidie
Hypoadrenalisme

Afgenomen metabolisme door algehele anesthesie

Tekort aan brandstof
Hypoglycemie
Anorexia nervosa
Malnutritie
Extreme inspanning

Neuromusculaire inefficiëntie

Extremen in leeftijd
Inactiviteit

Verminderd vermogen tot rillen

Inadequate thermoregulatie

Perifere dysfunctie
Neuropathie
Dwarslaesie
Diabetes

Locorégionale anesthesie

Centrale dysfunctie

 

Overige aandoeningen

 

Centrale Temp(° C)

Uitwendig zichtbaar

Neurologisch (onderzoek)

Andere kenmerken

MILD (33- 35 ° C )

38
36
34
33

 
Rillen begint
Maximaal rillen
Afname rillen

 
Praten met moeite
Toenemende verwardheid
Stupor

 
Afname Bloeddruk;
Respiratoire alkalose
Koude diurese

MATIG ERNSTIG (28- 33 ° C )

32

30
28

Rillen praktisch verdwenen
Begin spier rigiditeit

Extreme spier rigiditeit

Pupillen gedilateerd

Diepe peesreflexen afwezig
Geen spontane beweging

Aritmieën; J-golf ECG
Ernstige hypoventilatie
VF mogelijk
Shock; harttonen onhoorbaar

ERNSTIG (< 28 ° C )

26
24
22
20
18


Patiënt lijkt dood
Isoelectrisch EEG
Isoelectrisch EEG

Groot risico op VF; minimale cardiale activiteit


Asystolie
Asystolie


Behandeling

A. Temperatuur : 
         

Opwarm strategieën

Passieve opwarming

Actieve externe opwarming

Actieve interne opwarming

  • temperatuur > 33 ° C
  • ernstig neurotrauma
  • ernstig multitrauma
  • temperatuur < 13,7 ° C

B. Reanimatie

A en B : – blijf resusciteren totdat lichaamtemperatuur van >35  is.

Verdere behandeling

 

Intubatie en beademing

Streef naar een langzame correctie van de pH naar 7,40 via beademing en ruime vulling. In principe geen natriumbicarbonaat toedienen bij hypothermie.

Infuus

Cristalloïde en eventueel Colloïde oplossingen. (géén glucose oplossingen, géén grote hoeveelheden Ringers lactaat/ Hartman lactaat oplossing). Door vasodilatatie bij opwarmen zal patiënt ruime vocht infusie nodig hebben.

 

Vaatverwijding

Indien de patiënt 2 graden is opgewarmd of een temperatuur van > 32° C heeft start vaatverwijdende medicatie, bijvoorbeeld: Ketanserin 4 mg/ uur of Nitroglycerine 2 mg/uur en overweeg gebruik van positieve inotropie (dopamine of dobutamine). Maak eventueel gebruik van CO meting.

 

Sedatie

Sedatie diepte afhankelijk van co-morbiditeit. Bijvoorbeeld bij patiënten met coronair lijden kan hevig rillen ischaemie induceren, dus zonodig dieper sederen.

 

Sputumkweek en bloedkweek afnemen, altijd voor start Antibiotische therapie.