Skip links

Schedel – Hersen letsel

Traumatisch hoofdletsel wordt gedefinieerd als iedere vorm van letsel aan het hoofd uitgezonderd oppervlakkig letsel in het aangezicht.

Volgende kenmerken moeten bij 1e onderzoek aanwezig zijn om te voldoen aan gradering licht traumatisch hoofd/hersenletsel:

 1. Glasgow Coma Scale score 13-15.
 2. Indien posttraumatisch bewustzijnsverlies: max.30 minuten.
 3. Indien posttraumatische anterograde amnesie: max.24 uur

 

Ernstig schedel- hersenletsel:
TRAUMATEAM oproepen (traumascore <12)

GCS <13 ernstige cerebrale uitval, zichtbare röntgenologische fracturen

Probeer voor intubatie info te krijgen over sensibiliteit en motoriek extremiteiten.
Voorkom hypovolemie
Voorkom hypoxie

Na veiligstellen vitale functies dient uitgebreider neurologisch onderzoek plaats te vinden, in ieder geval:

 • Beoordeling bewustzijn (GCS),
 • Oriëntatie en geheugen (m.n. retrograde en anterograde amnesie en inprentingstoornis),
 • Neuro-ophtalmologisch onderzoek (pupilgrootte en lichtreactie, oogbewegingen
 • Onderzoek ledematen (motoriek, reflexen (i.h.b. voetzoolreflex)
 • Teken eventueel letsel ruggenmergonderzoek gelaat en schedel
 • (mimiek, aanwijzingen voor (schedelbasis)fractuur (liquorrhoe, brilhematoom palpatoire afwijkingen)

 


LSHL en antistolling

 • Bij patiënt met LTH die orale antistolling gebruikt en op CT schedel/hersenen intracrani.le bloeding, hemorrhagische contusiehaard of sub-/epidurale bloeding wordt gezien, dient antistolling z.s.m. gecoupeerd te worden met vitamine K en Cofact tot INR waarde =1.5. 
 • Bij harde indicatie voor antistolling en afwijkingen op CT schedel/hersenen dient individuele afweging gemaakt te worden, op basis van ernst afwijkingen op CT. 
 • Bij normale CT schedel/hersenen en “doorgeschoten” antistolling wordt orale antistolling enkele dagen onderbroken en aanvullend vitamine K gegeven tot INR-streefwaarden zijn bereikt. 
 • Bij normale CT schedel/hersenen en goed ingestelde INR hoeft antistolling niet gecoupeerd te worden.
 
Hoofd
Terug naar Trauma's