Skip links

Neus fractuur

De neus is bij trauma kwetsbaar, omdat het uitsteekt vanuit de rest van het aangezicht. Het os nasale, het benige deel van de neus, bestaat uit twee delen. Dit benige deel gaat over in het kraakbenige neusseptum. Het septum wordt beiderzijds geflankeerd door een lateraal kraakbenig plaatje, welke de vorm geeft aan de neusvleugels.De neuspunt wordt gevormd door het kraakbene crus, welke de columella, de afscheiding tussen beide neusgaten, vorm geeft.

Een fractuur van de neus kan worden onderscheiden in een solitaire neusfractuur, of een fractuur van de neus in het kader van uitgebreider aangezichtsletsel. 

Epistaxis treedt vaak op t.g.v. een slijmvliesscheur.
Overweeg tamponade in overleg met de KNO-arts.

Onderzoek
– Stand van de neus t.o.v. normaal.
– Neusseptumhematoom.
– Geen röntgendiagnostiek, tenzij bijkomend letsel wordt verwacht.
– Aanwijzingen bijkomend letsel andere aangezichtsstructuren.
(als Le Fort middengezichtsfracturen, of letsel aan de sinus etmoidalis, traanbuis, dura mater of TBI)

Behandeling
– Ontlasten bloeduitstorting; in principe z.s.m., uiterlijk binnen 24h
– Tamponade van de neus.
– Eventueel antibiotische profylaxe.


Solitaire neusfractuur
Een solitaire neusfractuur kan binnen 7 dagen poliklinisch worden gereponeerd.
Zowel neusfractuur, als forse neus contusie dienen binnen 1 week gezien te worden door KNO-arts. 


Neusseptumhematoom 
Het neustussenschot is van kraakbeen en is druk -en infectiegevoelig. Een bloeduitstorting, doorgaans tussen het mucoperichondrium en het kraakbeen, kan binnen enkele dagen leiden tot necrose en of infectie, met weefselverlies tot gevolg.Hoofd
Terug naar Trauma's