Skip links

Sinus frontalis

Het os frontalis vormt het voorhoofd. Het middelste deel, boven de wenkbrauwen, bedenkt de sinus frontalis, en is het dunste en zwakste deel. 

Fractuur van dit deel kan solitair optreden bij direct inwerkende kracht, of als onderdeel van uitgebreider aangezichtsletsel. Fracturen van overige delen van het os frontale zijn zeldzaam. 

Mogelijke symptomen
– Impressie of afvlakking van voorhoofd
– Epistaxis
– Paresthesie / anesthesie n.supraorbitalis
– Oogschade
– Oogbewegingsstoornissen
– En bij fractuur achterwand
– Lekkage cerebrospinale vloeistof
– Continuïteit naar intracerebraal.

Onderzoek
CT-scan met driedimensionale reconstructie

Hoofd
Terug naar Trauma's