Skip links

Zygoma orbitabodem

2e meest voorkomende aangezichtsfractuur na neusfractuur bij meestal mannen tussen 20 en 40 jaar waarbij geweld een veel voorkomende oorzaak is, meestal unilateraal.

Bij een zygomafractuur zijn er fracturen aanwezig ter plaatse van arcus zygomaticus, sutura frontozygomaticus, orbitabodem, margo infraorbitalis en crista zygomaticoalveolaris (intraoraal te voelen ter hoogte van eerste molaar). Het zygomacomplex wordt meestal in dorsomediale richting verplaatst. Een breuk van het os zygomaticum houdt per definitie een breuk van de arcus zygomaticus (jukboog) en orbitabodem in, maar deze fracturen kunnen ook geisoleerd voorkomen.

Mogelijke symptomen
Afvlakking contour wang (beoordelen symmetrie beide jukbeenderen door achter patiënt te staan), periorbitaal hematoom, subconjunctivale ecchymose, enkelzijdig epistaxis, enophthalmus, stoornis oogbewegingen, dipolie, par- of anesthesie N. infra-orbitalis, voelbare onderbreking margo infraorbitalis en/of crista zygomatica-alveolaris en soms beperkte mondopening.

Bij geperforeerd oogletsel en verminderde visus dient de oogarts te worden geconsulteerd.

Aangezichtsletsel is vaak geassocieerd met cervikaal wervelletsel !

Kliniek
– Pijn
– Zwelling
– Impressie jukbeen
– Sensibiliteitsuitval wang of bovenlip
– Dubbelzien
– Verminderde beweeglijkheid onderkaak

subcutaan emphyseem door opening sinus, dubbelzien door inklemming oogspier in fractuur, sensibiliteitsuitval nervus infraorbitalis, occlusieprobemen 
  
Röntgenonderzoek 
Occipitomentale opname volgens Waters of Lilienfeld (Tschebull), submentovertexopname of onderbelichte schedelbasisfoto, op indicatie CT-onderzoek. 

Indicatie voor CT
– Verdenking op orbitabodemfractuur
– Communitieve of verplaatste fracturen


Orbita bodem fractuur
Een geïsoleerde fractuur van de orbitabodem wordt ook wel ‘blow-out”- fractuur genoemd. Soms is er ook sprake van een mediane orbitawandfractuur. Een geïsoleerde mediane orbitawandfractuur is klinisch moeilijk te herkennen.

Mogelijke symptomen
– Enkelzijdig periorbitaal hematoom,
– Subconjunctivale ecchymose,
– Enkelzijdige epistaxis,
– Enophthalmus,
– Stoornis oogbewegingen,
– Diplopie,
– Sensibliteitsstoornis,
– N. infraorbitalies.

Een orbitabodemfractuur wordt veroorzaakt door direct inwerkend geweld dat recht van voren komt; vaak betreft het een bal, zoals een tennis- of honkbal. Het oog zelf is meestal niet beschadigd. 

Röntgenonderzoek 
CT-onderzoek.

Hoofd
Terug naar Trauma's