Skip links

Onderkaak fractuur

Onderkaak fracturen kunnen enkelzijdig, dubbelzijdig en in combinaties voorkomen en worden ingedeeld naar hun anatomische lokalisaties.

Corpus – angulus mandibulae fractuur 

Mogelijke symptomen
Asymmetrie, slikklachten, pijn bij bewegen onderkaak, beperkte mondopening, hematoom mondbodem en/of omslagplooi, gestoorde occlusie, diasteem in tandboog, abnormale beweeglijkheid mandibula delen, eventueel palpabele steps, stoornis sensibiliteit n. alveolaris inferior (dove kin en onderlip). 


Processus condylaris fractuur
De processus condylaris wordt onderverdeeld in collum mandibulae en caput madibulae. De collum mandibulae fractuur is de meest voorkomende onderkaakfractuur en wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een indirect trauma dat aangrijpt op het corpus mandibulae.

Mogelijke symptomen
Beperkte mondopening, scheef openen van de mond met deviatie naar de gefractureerde zijde, beperkte of geen begweeglijkheid van het kaakkopje (vingers in beide oren en mandibula laten transleren), pijn voor het oor, gestoorde occlusie en eventueel ruptuur uitwendige gehoorgang (bloed).

Caput mandibulae fractuur
Het betreft een fractuur van caput mandibulae die binnen het kapsel van het kaakgewricht is gelokaliseerd. Klinische symtomen kunnen lijken op die van een kaakgewricht contusie. Röntgenologisch is de fractuur niet altijd waarneembaar.

Mogelijke symptomen
Trimus, pijn bij openen, asymmetrie ( verschuiving van de mediaanlijn naar de gefractureeerde zijde), preauriculaire drukpijn, crepitatie, bewegingsbeperking, occlusiestoornis.
Hoofd
Terug naar Trauma's